II. ÚS 1966/18 - 1

Odmítnutí návrhu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (3)
xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxžovatele Mgr. Ing. Ludvíka Veleckého, zastoupeného JUDr. Josefem Šírkem, advokátem se sídlem
Dr.
Bureše 1185/1, České Budějovice, na náhradu náklaxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu v Brně č. j. 30 A 45/2017-64 ze dne 19. 4. 2017, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
1. Poté, co bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce dorxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxd Ústavním soudem. Výši požadované náhrady stěžovatel vyčíslil na 6 800 Kč. Podle přiloženého rozhodnutí České advokátní komory ze dne 29. 5. 2018 byl sxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdem, přičemž tato právní služba měla být stěžovateli poskytnuta bezplatně.
2. Dle § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx, odůvodňují-li to osobní a majetkové poměry stěžovatele, zejména nemá-li dostatečné prostředky k placení nákladů spojených se zastoupením. Zákon dxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxpěl k závěru, že pokud „rozhoduje o ústavní stížnosti bez nařízení ústního jednání, je nutno návrh na náhradu nákladů podat nejpozději do dne meritorníxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxsení
ze dne 30. 8. 2017, usnesení
ze dne 2. 9. 2015, citovaná rozhodnutí Ústavního soudu jsou dostupná na htxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxx, s. 662. Stěžovatel nepředložil žádné argumenty, proč by se měl Ústavní soud od uvedeného závěru odchýlit.
3. O stěžovatelově ústavní stížnosti rozhxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xastoupení až poté, kdy bylo jeho zástupci doručeno vyrozumění o vyhlášení tohoto nálezu, což ostatně stěžovatel ve svém návrhu sám uvádí. Jeho návrh byx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než návrh na náhradu nákladů právního zastoupení xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
Kateřina Šimáčková, v. r.
soudkyně zpravodajka