2 As 47/2004 - 61

Správní řízení: dvojinstančnost

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Ej 460/2005
Správní řízení: dvojinstančnost
Mezi základní zásady rozhodování o právech a povinnostech fyzických či právnických osob správními orgány nepatří rozhodování ve dvou stupních.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2005, čj. 2 As 47/2004-61)
*)
S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb.