4 Afs 56/2014 - 35

Doručování; antidumpingové clo

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
Předpisy EU a SDEU (4)
x xxx xxxxxxx x xx
xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxkáta vykonávajícího advokacii jako společník společnosti podle § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, do datové schránky této společnosti - advokáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxí před správním orgánem.
II. Clo podle nařízení Rady (EU) č. 723/2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxtředků ze železa nebo oceli zasílaných z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, se vztahuje i na zboží vyrobené podle tvrzenx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxého nařízení.
III. Při zjišťování, zda zboží podléhá antidumpingovému clu, se zásadně vychází ze zařazení dovezeného zboží do podpoložky kombinovxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxsů) podle rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu vydaného na základě Jednotného správního dokladu předloženého deklarantem (čl. 79 a násl. naxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zda se skutečně jednalo o deklarované zboží.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátě složeném z předsexxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx sídlem Jiráskova 971, Kyjov, zast. Mgr. Miroslavem Osladilem, advokátem, se sídlem Revoluční 3, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství cexx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xx2,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoud zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 11. xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx č. j. 7127-8/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127-11/2011-010100xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xnění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127-13/2011-010100-21, ve znění rozxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 871/2012- 010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127-15/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127-17/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127-19/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 872/20xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx00-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127- 21/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx x. 2012; ze dne 6. 12. 2011, č. j. 7127-23/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012- 010100-21 ze dne 25. 1. 2012; zx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xx. 12. 2011, č. j. 7127-25/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 20xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx x. 7127-27/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127- xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx1-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-30/2011-0101xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-32/2011-010100-21, ve zněnx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxdnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 876/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-34/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx27-36/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-37/xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx10100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-39/2011-010100-xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xnění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-41/2011-010100-21, ve znění roxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxtí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-43/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o oprxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxjmé nesprávnosti č. j. 955/2012- 010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 12. 12. 2011, č. j. 7127-45/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxsti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 13. 12. 2011, č. j. 7127-47/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č.jx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 13. 12. 2011, č. j. 7127- 49/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-01xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx1 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 13. 12. 2011, č. j. 7127-51/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012- 010100-21 ze dne xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx x012; ze dne 13. 12. 2011, č. j. 7127-53/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 880/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx 12. 2011, č. j. 7127-55/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 881/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 13. 12. 201xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx 7127-57/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 13. 12. 2011, č. j. 7127-5xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 883/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 13. 12. 2011, č. j. 7127-60/2011-01010xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xe znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-62/2011-010100-21, ve znění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx1, č. j. 7127-64/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxx6/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7127-67/2011xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx0-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-69/2011-010100-21, vx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-71/2011-010100-21, ve znění rozhodxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xpravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012- 010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-73/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-75/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7127- 77/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7127-79/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012- 010100xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7127-81/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1x xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-83/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 2xx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx x011, č. j. 7127-85/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxx-87/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7127-88/20xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 20. 12. 2011, č. j. 7127-90/2011-010100-21x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx x1. 12. 2011, č. j. 7127-92/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx j. 7127-94/2011-010100-21, ve znění rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti č. j. 955/2012-010100-21 ze dne 25. 1. 2012; ze dne 21. 12. 2011, č. j. 7127xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
II. Shrnutí dosavadního řízení před správními orgány a před soudem
[2] Dodatečnými platebními výměry Celního úřadu Hodonín ze dne 8. 8. 2011 (dáxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Evropského společenství, nařízení Rady (ES) č. 91/2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze želexx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxření uložených nařízením Rady (ES) č. 91/2009, prováděcí nařízení Rady (EU) č. 723/2011, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené naříxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx
xxxxx
xx xxxx xxlobkyni doměřeno clo za jednotlivé dovozy spojovacího materiálu propuštěné rozhodnutími celního úřadu na základě jednotlivých celních prohlášení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx x. 91/2009 (dále též základní nařízení) bylo uloženo konečné antidumpingové clo na některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli, jiné než z nerezaxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxi s výjimkou šroubů soustružených z tyčí, prutů, profilů nebo drátů, o plném průřezu, s tloušťkou dříku nepřesahující 6 mm a kromě šroubů a svorníků pro uxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxingové clo uložené tímto nařízením může být rozšířeno na dovoz obdobných výrobků, též mírně upravených, nebo na dovoz mírně upravených obdobných výroxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí se obcházení antidumpingových celních opatření uložených nařízením č. 91/2009 týkajících se některých spojovacích prostředků ze železa nebo ocelx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxájení šetření Komise řádně oznámila v Úředním věstníku Evropské unie. V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení č. 91/2009 vydala Komise dne 27. 10. 2010 nařízexx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxatovala, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz vybraných výrobků pocházejících z Čínské lidové republiky bylo obcházeno překládkou v Malajxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xozšířena na dovoz téhož výrobku zasílaného z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, s výjimkou zboží vyrobeného společnosxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxmi výměry celní úřad podle čl. 217 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní
kodex
Společenství, ve znění pozdějších předpisů a podxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxí platnosti zahajovacího nařízení v celkové výši 74.686.993 Kč.
[4] Odvolání žalobkyně proti dodatečným platebním výměrům byla zamítnuta napadenxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xrajského soudu v Brně, kterou se domáhala zrušení napadených rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Žalobkyně namítala chxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxec neměl pravomoc k doměření cla, neboť v případě zboží dovezeného žalobkyní se nejednalo o výrobky pocházející z Číny, nýbrž o zboží s původem v Malajsixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxly skutečný původ zboží a nezohlednily, že v případě výrobků dovezených žalobkyní nebyly přítomny prvky dumpingu. Žalobkyně také namítala retroaktixxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxdlnost postupu na straně celních orgánů. Podle žalobkyně se celní orgány nezabývaly ani tím, zda dovezené výrobky vůbec splňovaly technické parametrx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xochybit při vydání opravných rozhodnutí, kterými odstranil chyby a nesprávnosti v napadených rozhodnutích.
[6] Krajský soud v Brně rozsudkem ze dnx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxní vypořádal námitky žalobkyně následovně. S námitkou nepřezkoumatelnosti pro nesrozumitelnost se krajský soud neztotožnil, neboť byla formulováxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxním výměrům byly žalovaným vypořádány, žalobkyně fakticky nesouhlasí s jejich věcným posouzením. K námitce vadného doručení rozhodnutí žalovaného x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxlobkyně (advokáta vykonávajícího advokacii jako společník této obchodní společnosti), krajský soud uvedl, že došlo k naplnění účelu právní úpravy dxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
[7] Soud se dále zabýval věcnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx x x x xxxxzení č. 723/2011, podle nichž se clo rozšířené odst. 1 téhož článku vybere ze zboží zasílaného z Malajsie (bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxch společnostmi, které jsou uvedeny v odst. 1. Podle žalobkyně tato ustanovení věcně nedopadají na dovozy výrobků uskutečněné z její strany, neboť šlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie. Věcná působnost nařízení tedy není vymezena zemí původu zboží, ale zemí, odkxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud s ohledem na výše uvedené uzavřel, že celní orgány nemají povinnost zkoumat v každém jednotlivém případě, zda došlo k obcházení nařízení č. 91/200x x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxřízení. Proto byl Celní úřad Hodonín s ohledem na čl. 2 zahajovacího nařízení oprávněn k zavedení celní evidence na dovezené zboží a doměření předmětnéxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxametry než stanovené v čl. 1 zahajovacího nařízení, tudíž se na ně prováděcí nařízení nevztahuje. Konkrétně se dle žalobkyně jednalo o (i) šrouby soustxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xedopadá. Celní úřad Hodonín dle žalobkyně pochybil při prověřování technických parametrů výrobků. K tomuto soud uvedl, že kontrola technických paraxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxsou povinny ji provést. Podle krajského soudu podmínky (i), (ii) a (iii) musí být splněny kumulativně, aby bylo zboží osvobozeno od antidumpingových cxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxním postihují i právní vztahy, které vznikly před platností a účinností těchto nařízení, krajský soud uvedl, že celý systém ochrany jednotného trhu prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxostředky pro potírání obcházení těchto celních opatření jsou upraveny v čl. 13 základního nařízení. Krajský soud dále poukázal na to, že zboží bylo proxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx k zakázané retroaktivní aplikaci těchto předpisů.
[10] Krajský soud shledal, že postup celních orgánů nebyl vůči žalobkyni tvrdý, nespravedlivý a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xoud se rovněž neztotožnil s námitkou nesrozumitelnosti zahajovacího nařízení a nejednoznačnosti čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení, neboť celní orgxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxdku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) v zákonné lhůtě kasační stížnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxela nedostatečně posoudil námitku nepřezkoumatelnosti a nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí, krajský soud dle stěžovatelky tento žaxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korektnosti doručení rozhodnutí žalovaného, která nebyla doručena do datové schránky právního zástupce stěžovatelky, nýbrž do datové schránky spoxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xařízením Rady (ES) č. 91/2009 je dle stěžovatelky neplatné, neboť je v přímém rozporu se základními principy stanovenými základním nařízením. V tomtx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxáděcího nařízení, což neučinil. Za hlavní vadu nařízení stěžovatelka považuje možnost uložení antidumpingového cla na výrobky, jejichž cena nebyla xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celní dluh nejsou v čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení stanoveny jednoznačně, což vedlo k účelovému výkladu tohoto ustanovení celními orgány. V postupx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxistil skutkový stav věci, neboť nepřihlédl k důkazům, ze kterých je zřejmé, že zemí původu předmětného zboží je skutečně Malajsie. Na nedostatečné zjixxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxení tak, že původ výrobků v Čínské lidové republice není podmínkou zakládající působnost nařízení. Krajský soud se dostatečně nezabýval námitkou, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxřízení. Rovněž zůstala opomenuta námitka likvidačních důsledků doměření cla pro stěžovatelku. Krajský soud nesprávně posoudil námitky ohledně věcxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxi) šrouby soustružené z tyčí, prutů, profilů nebo z drátů, (ii) šrouby o plném průřezu a (iii) šrouby s průměrem dříku nepřesahujícím 6 mm]. V této věci se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxanou považuje stěžovatelka rovněž námitku retroaktivní aplikace prováděcího nařízení (v okamžiku propuštění výrobků do volného oběhu tyto žádnému xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxstupu na straně celních orgánů, přičemž odůvodnění, kterým krajský soud podložil svůj závěr, považuje za nedostatečné. Podle stěžovatelky měla být axxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajského soudu, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
[13] Žalovaný se ke kasační stížnosti vyjádřil tak, že navrhuje její zamítnutí, neboť arxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxné zboží deklarovala pod kódy kombinované nomenklatury č. 7318210095, 7318149991, 7318129091, 7318159091 a 7318220095 (tj. zboží zahrnuté do výsloxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxdnalo o zcela jiné zboží nepodléhající clu dle předmětných nařízení EU, konkrétně o zboží celně zařazené pod položku č. 73181510. I ze stěžovatelkou v cxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx 8 až 24 mm, proto nemohla být splněna podmínka pro vynětí zboží z antidumpingových opatření, spočívající v průměru šroubů do 6 mm. Žalovaný dále odkázal x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxní kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek krajského soudu vzešel (ustanovení § 102 s. ř. s.), kasační stížnost je xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxx xxxávní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., v mezích jejího rozsahu a uplatněného důvodu. Neshlxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xprávní soud k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
III.a) Námitka nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku a rozhodnutí žalovaného
[17] Nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xhledána, mohla by představovat překážku posouzení důvodnosti ostatních kasačních námitek. Nepřezkoumatelnost je ostatně vadou tak závažnou, že se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxhodnutí krajského soudu projít testem přezkoumatelnosti, je třeba, aby se ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jednalo o rozhodnutí srozumitelné a oxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxikatury Nejvyššího správního soudu. Pokud jde o námitku nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů, kterou vznesl stěžovatel, lze poukázat např. na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxxx2005 Sb. NSS (všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz). Podle těchto rozhodnutí je nepřezkoumatelnoxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxrávní soud neshledal důvodnou ani námitku stěžovatelky, že nepřezkoumatelnými jsou i napadená rozhodnutí žalovaného, neboť se nevypořádala s námitxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxntovala pravomoc celního úřadu k doměření cla (podle stěžovatelky měla spočívat v tom, že se nejednalo o zboží s původem v Číně, nýbrž v Malajsii), že se pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxí vyměření cla (dovozy se uskutečnily před účinností prováděcího nařízení a podle smluv uzavřených dokonce před vydáním zahajovacího nařízení), že pxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dovezené zboží nespadá věcně do kategorie spojovacího materiálu, na nějž bylo uvaleno antidumpingové clo, že předmětná nařízení EU, na základě nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxým, činila tak způsobem, z něhož bylo zcela zřejmé, že ve skutečnosti brojí právě proti tomu, jak žalovaný tyto námitky posoudil, tj. polemizuje s názorxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxými stěžovatelkou v odvolání řádně zabýval a napadená rozhodnutí tak nejsou nepřezkoumatelná.
III.b) Námitka procesní vady spočívající v nesprávxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xatové schránky společnosti Vyroubal, Krajhanzl, Školout, advokátní kancelář, s.r.o., nikoli do datové schránky zástupce stěžovatelky, kterým byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xze samozřejmě souhlasit s tím, že advokát jakožto fyzická osoba je odlišným subjektem od obchodní společnosti, byť je daná fyzická osoba společníkem čx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xykonává advokacii, je však takové striktní rozlišování problematické. Podle § 11 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, lze vykonávat advokacii xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxní nebo jako společník společnosti anebo jako společník zahraniční společnosti. Podle § 15 odst. 4 zákona o advokacii advokáti, kteří jsou společníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxech zvláštní právní předpisy (např. zákon č. 99/1963, občanský soudní řád nebo s. ř. s.), vykonávají advokáti advokacii vlastním jménem a na účet spolexxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtník právních vztahů založených v souvislosti s poskytováním právních služeb advokátem vykonávajícím advokacii ve společnosti vystupuje vůči kliexxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i právnická osoba, proto by v řízení podle tohoto předpisu mohla a měla být plná moc vystavena na společnost jakožto zmocněnce s tím, že za reálné plnění pxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxního hlediska nevylučuje, aby plná moc byla vystavena na advokáta – společníka obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím je společně vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxi, nelze mít zpravidla za to, že by doručení písemností společnosti, namísto advokátovi, jako zmocněnci, představovalo podstatnou vadu řízení, kterx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předkládány na hlavičkovém papíře společnosti – advokátní kanceláře, po doručení napadených rozhodnutí žalovaného stěžovatelka včas podala správxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupu žalovaného při doručování písemností poškozena na svých právech. Tato námitka je proto nedůvodná.
III.c) Námitka neaplikovatelnosti provádxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xýt celním úřadem doměřeno antidumpingové clo na základě prováděcího nařízení. Stěžovatelka zde na prvním místě zpochybňuje aplikovatelnost provádxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxblice, které by prostřednictvím překládky, přebalení či drobné úpravy v Malajsii obcházelo antidumpingová cla uvalená základním nařízením na zboží xxxxxxxx x xxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxkladním nařízení. Toto stanovuje několik možných způsobů ochrany členských států před dumpingovým dovozem zboží. Ve fázi provádění šetření může být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxu stanoveno konečné antidumpingové clo.
[22] Obcházení platných antidumpingových opatření je upraveno v článku 13 základního nařízení. Šetření oxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízením Komise
přijatým po konzultaci s poradním výborem, ve kterém lze dát současně pokyn celním orgánům, aby evidovaly
dovoz […] nebo aby vyžadoxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxdení celní evidence
dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence. Celní evidence
se zavádí nařízxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxsíců.“
[23] Jestliže Komise na základě šetření dospěje k závěru, že působnost stávajících antidumpingových opatření musí být rozšířena, podá na zxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xodání, je návrh Radou přijat.
„Rozšíření působnosti nabývá účinku dnem,
kdy byla stanovena povinnost vést celní evidenci […] nebo od kterého je vyžadxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxí možného obcházení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxládky v Malajsii. Komise současně zavázala celní orgány k evidenci těchto dovozů. Nařízení o zahájení šetření vstoupilo v platnost dne 29. 10. 2010. Koxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx
xbylo zajištěno, že pokud bude šetřením
zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána zpětně ode dne zavedení celní evidexxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxmise k dispozici, prokázaly, že po uložení antidumpingového cla v základním nařízení došlo k obcházení těchto opatření změnou obchodních toků týkajíxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxx 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené
opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na záklxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxo oceli zasílaných z Malajsie vybrána cla“.
Antidumpingové clo vyplývající z nařízení č. 91/2009 se tedy vztahuje na skupinu výrobků z Malajsie, které xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxí k zamezení obcházení antidumpingových cel, je shodně vymezeno v čl. 1 zahajovacího nařízení a čl. 1 odst. 1 prováděcího nařízení jako výrobky splňujíxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxe
“. Z toho vyplývá, že rozhodující pro aplikaci předmětného antidumpingového cla okolnost je to, že jde o zboží zasílané z Malajsie a výslovně se potvrzxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xůvodem pro rozšíření původních celních opatření přijatých základním nařízením bylo zjištění, že spojovací materiál vyráběný v Číně byl nadále dodávxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xtj. vyrobené v Malajsii) a využívali preferenční sazby pro zboží dovážené z této země, čímž obcházeli antidumpingová opatření uvalená evropskými orgxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xůvodu zboží se potvrdilo. Za účelem zamezení takovému obcházení antidumpingových cel výše citované předpisy základního, zahajovacího a prováděcíhx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxízení. Vyvrácení této domněnky je možné pouze způsobem uvedeným v citovaných předpisech. Předně bylo možné ještě v průběhu šetření Komise, aby malajšxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxku z tohoto opatření (srov. seznam malajských výrobců, na jejichž zboží se opatření nevztahuje, uvedený v čl. 1 prováděcího nařízení). Společnosti, kxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xynětí z těchto antidumpingových opatření, a to na základě čl. 2 prováděcího nařízení, s tím, že Komise po konzultaci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxn od rozšířeného cla uvaleného čl. 1 prováděcího nařízení.
[27] V případě zboží dovezeného stěžovatelkou a následně zatíženého doměřeným antidumpxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xpatření a rozšířené clo na toto zboží dopadá. Výše uvedené možnosti dosáhnout osvobození od těchto celních opatření nelze obejít tím, že v řízení o doměxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxý názor akceptován, vedlo by to k naprosté neúčinnosti opatření přijatých k zamezení obcházení antidumpingových cel. Právě nevěrohodnost dokumentů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxlní orgány prováděly šetření potřebná pro ověření pravosti a věrohodnosti předkládaných dokladů na místě samém. Těmito možnostmi naopak disponuje Kxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxatelka dále tvrdila, že doměřením cla na zboží dovezené před účinností prováděcího nařízení, které bylo celně evidované v souladu s čl. 2 zahajovacího xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxubliky.
[29] V dané věci ze znění, účelu nebo struktury jednotlivých ustanovení prováděcího nařízení, jasně vyplývá, že jim musí být přičítán „zpětxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v tomto případě byl již ze zahajovacího nařízení předem znám okamžik, který je rozhodující z hlediska případného uložení budoucí povinnosti (doměřenx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx argumentovat tím, že takový postup je v rozporu se zásadou právní jistoty a zásadou legitimního očekávání, neboť adresátům příslušných norem byly od txxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xařízení žádné vlastní (nové) sazby antidumpingového cla neobsahuje, pouze rozšiřuje dopad základního nařízení, které se původně vztahovalo pouze nx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xříslušných podpoložek celního sazebníku).
[30] Tyto závěry jsou rovněž podpořeny nedávnou judikaturou Soudního dvora EU, konkrétně rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxedložila dne 31. 1. 2011 celní prohlášení prostřednictvím jednotného správního dokladu, na základě něhož bylo do celního režimu spotřeby i volného obxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxny ke dni 31. 1. 2011, tedy před tím, než bylo antidumpingové clo s konečnou platností rozšířeno na dovoz tohoto zboží. Ačkoliv se tento případ primárně txxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx problematiku retroaktivity antidumpingových cel.
[31] Komise se ve svém vyjádření k případu uvedla, že
„nařízení rozšíření [cla] od data začátku
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xa negativní důsledky v případě prokázání obcházení.“
[32] Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 6. 6. 2013 v bodu 26 a 28 odůvodnění konstatoval, že z čl. xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxvena povinnost vést celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení. Soudní dvůr dále zdůraznil,
„že podle účelu
a systematiky základního nařxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxé, a zabránit tomu, aby bylo obcházeno.
Opatření, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo, je tudíž pouze doplněním původního aktu, kterým
sx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxxx xxxx xelní evidenci dotyčných dovozů ve specifickém rámci
případu obcházení usiluje o účinnost rozšířených konečných opatření tím, že umožňuje zpětné ulxxxxx xxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxa příslušné vnitrostátní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní
evidence dotyčných dovozů za účelem zajištění zpětného výběru rozšířxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxi orgány splňovala požadavky čl. 14 odst. 5 základního nařízení, a to zejména s ohledem na skutečnost, že základní nařízení ani nařízení č. 966/2010 neoxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxto nařízení vymezí způsoby vedení evidence, aby byl řádně zajištěn zpětný výběr
rozšířených antidumpingových cel a aby bylo dosaženo cíle tohoto nařxxxxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxany legitimního očekávání a právní jistoty vyplývajících z principu demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky) je zcela nexxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxo jí rovněž známo, že na tyto dovozy může být v závislosti na výsledku probíhajícího šetření doměřeno antidumpingové clo, jakož i výše takto hrozící celxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxla své partnery, aby spolupracovaly s vyšetřovacími orgány EU a prokázaly, že jimi dovážené zboží je skutečně vyráběno v Malajsii a nedochází k obcházexx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtimního očekávání v důsledku cla doměřeného na základě šetřením prokázaného systémového obcházení antidumpingových opatření za pomocí malajských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x34] Rovněž je nesprávný názor stěžovatelky, že české celní orgány, respektive soudy by měly samy zjišťovat, zda konkrétní dovezené zboží vykazovalo zxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxho názoru by znamenalo narušení celého systému Evropské unie jakožto celní unie uplatňující jednotnou celní politiku. Takový postup by odňal předmětxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxerá by porušovala základní práva dotčených osob vyplývající z primárního práva EU, zejména pak z Listiny základních práv Evropské unie, připadala by v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxch celních opatření. Takové okolnosti, které by vedly k pochybnosti zdejšího soudu o platnosti výše citovaných nařízení, týkajících se uvalení antidxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nařízení vyplývá, že Komise provedla v tomto směru rozsáhlé vyšetřování, jehož výsledky jsou v odůvodnění prováděcího nařízení pečlivě popsány a přexxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxá, neboť, jak bylo výše popsáno, jednotliví malajští výrobci měli možnost po prokázání, že z jejich strany k obcházení antidumpingových opatření nedoxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že by se jednalo o neplatný předpis z důvodu stěžovatelkou uváděných výhrad. Nejvyšší správní soud proto neměl pochybnosti o platnosti prováděcího nxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxnality, které by jej vedly k položení příslušné předběžné otázky Soudnímu dvoru EU.
[35] Nejvyšší správní soud v této souvislosti konstatuje, že ostxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxtence masového a systematického obcházení antidumpingových opatření uvalených na čínské výrobky za pomoci malajských prostředníků a falšování půvxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxatelka toto popírá fakturou, která prokazuje podle jejího tvrzení cenovou úroveň v Indii, Nejvyšší správní soud uvádí, že takový doklad o uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxpingovém charakteru jejích dovozů doložením výkazu zisku a ztráty, z něhož podle jejího tvrzení vyplývá, že dosahovala v rozhodném období z dovezenéhx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxazovalo známky dumpingu, totiž nebylo potřeba, aby stěžovatelka vykazovala marže, popř. zisk v objemu 85% obratu. Účelem antidumpingových opatření xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxň na evropském trhu a v důsledku ochranných opatření by se teprve následně měla cenová úroveň těchto výrobků vrátit na hladinu odpovídající podmínkám fxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxla nesrozumitelná je pak úvaha stěžovatelky, že aby mohl být dumping prokázán, musela by dosahovat marže 110%. Taková hodnota je totiž logicky vyloučexxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtečným clem byly technicky a cenově
de facto
shodné jako výrobky dodávané společností JINFAST INDUSTRIES SDN BHD, která byla z působnosti cla uvalenéxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxnilo.
[36] To se týká i stěžovatelkou namítané údajné nejasnosti či nesrozumitelnosti ustanovení prováděcího (jakož i zahajovacího) nařízení vymxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxo výhrady týkající se údajné nejasnosti a nesrozumitelnosti uvedených nařízení neuplatnila, pouze obecně uvedla, že pokládá vypořádání této námitkx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxal vady odůvodnění. Žalovaný se pak v odůvodnění napadených rozhodnutí výkladem stěžovatelkou namítaných ustanovení podrobně zabýval, námitky týkxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxí vymezuje zboží, které je předmětem rozšíření antidumpingových cel v čl. 1 prostřednictvím slovního popisu a zařazení do příslušných podpoložek komxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxějící oceli, tj. vruty do dřeva (kromě vrtulí do pražců), závitořezné šrouby,
ostatní šrouby a svorníky s hlavou (též s jejich maticemi nebo podložkamxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xro upevňování konstrukčních materiálů železničních tratí) a podložky zasílaných z Malajsie bez ohledu
na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsixx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx
x xxxxxxx2 00 (kódy TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911,
7318149991, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1, 7318210095, 7318220031 a 7318220095) (…).“
[38] Nejvyšší správní soud uvádí, že na citovaném vymezení neshledává nic nejasného či nesrozumitexxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxahující 6 mm)
je zjevné, že všechny tři podmínky musí být splněny současně (kumulativně), aby se jednalo o výrobek vyňatý z rozšířeného cla. To lze dovodxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xřívlastky postupně rozvíjející, tj. o označení více vlastností téhož předmětu) i jeho okolí (další skupina vyňatých výrobků je uvozena spojením
„a krxxxx
xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxšina všech šroubů, což zjevně nebylo úmyslem autora předpisu. Obecnou výkladovou zásadou je navíc
restriktivní
výklad výjimek. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxený výklad (musí především před každý z přívlastků vložit předmět „šrouby“, aby umožňoval několikanásobný význam, tj. více skupin šroubů, které jsou xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxvané nomenklatury ve formuláři Jednotného správního dokladu. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 23. 3. 2011, č. j. 1 Afs 101/2010 - 83, č. 2374/2011 xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxdních opatření (tarifních i netarifních, případně žádných). Stejně
je třeba vnímat i užití čtyřmístného doplňkového kódu Taric (předvídaného v čl. x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxx xxije-li deklarant v celním řízení určitý kód Taric, je celní orgán oprávněn předpokládat,
že tím odkazuje na konkrétní zboží a konkrétní obchodní opatxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxc
odpovídá postoji Soudního dvora, který kódy Taric podrobuje výkladu z hlediska správného zařazení zboží pod
tyto kódy a v případě nesprávného zařaxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx09 Stils Met, dosud
nepublikováno).
“ Totéž lze vztáhnout na celní zařazení zboží pomocí kódu kombinované nomenklatury (dle nařízení Rady (EHS) č. 26xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxí v Jednotném správním dokladu. Pokud celní orgány vyšly z tohoto celního zařazení zboží, postupovaly správně a nelze po nich požadovat, aby zpětně ověxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
III.f) Námitka týkající se nepředložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU
[40] Nejvyšší správní soud se dále zabýval námitkou stěžovatelky, ktexx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxní Evropské unie. Krajský soud s odkazem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 2. 2001 ve věci
Nachi Europe GmbH proti
Hauptzollamt Krefelx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxízení tedy není oprávněna uplatňovat v řízení před celními orgány, respektive v řízení o správní žalobě proti rozhodnutí o doměření cla vydanému na zákxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x
xxx xxecná
zásada, jejímž cílem je zajistit, aby každá osoba měla možnost napadnout akt Společenství, jenž je základem
rozhodnutí v její neprospěch, v žádxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxodnutí, jehož zrušení mohl
bez jakékoliv pochybnosti navrhovat na základě článku 230 ES, což tomuto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxggendorf, uvedený výše, body 24 a 25). Tento závěr se vztahuje na nařízení ukládající
antidumpingová cla z důvodu jejich dvojí povahy, jak Soudní dvůr xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxdně
a osobně dotýkat.“
(srov. citovaný rozsudek ve věci
Nachi
Europe GmbH,
bod 37, zvýraznění doplnil Nejvyšší správní soud). K tomu je třeba podoxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxosti nařízení, musí být splněna podmínka existence oprávnění k podání přímé žaloby „
bez jakékoli pochybnosti
“ (srov. k tomu též stanovisko generálníxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxti předmětnému nařízení „bez jakékoli pochybnosti“, tj. zda stěžovatelka je osobou, jíž se předmětné předpisy bezprostředně dotýkají ve smyslu čl. 2xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxx xxndel GmbH proti Radě Evropské unie
a Komisi Evropských společenství
, T-91/05, níž je rekapitulována
judikatura
týkající se oprávnění k podání žaloxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x
xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxy 35 až 37), Soudní dvůr rozhodl,
že obecná zásada, která žalobci zaručuje právo namítat v rámci opravného prostředku, který je podán podle
vnitrostáxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxi němu, nijak nebrání tomu, aby se nařízení stalo konečným
vůči jednotlivci, ve vztahu ke kterému je třeba ho považovat za individuální rozhodnutí a ktxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxst tohoto nařízení (pokud jde o rozhodnutí Komise, viz rozsudek Soudního dvora ze dne
9. března 1994, T WD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Recueil, xx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxho, že nařízení o uložení antidumpingového cla je sice normativního charakteru díky své povaze a dosahu,
může se však bezprostředně a osobně dotýkat zxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxek Soudního dvora ze dne
21. února 1984, Allied Corporation a další v. Komise, 239/82 a 275/82, Recueil, s. 1005, bod 12), anebo
těch dovozců, jejichž pxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxnce 1990, Neotype Techmashexport v. Komise
a Rada, C-305/86 a C-160/87, Recueil, s. I-2945, bod 19). Je však nutno konstatovat, že se v projednávané
vxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xýrobní a vývozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxyně
sloužily za základ pro stanovení vývozní ceny, i kdyby se připustilo, že je spojena s vývozcem.“
(Srov. citované usnesení Tribunálu ve věci
Sinarx xxxxxx xxxxx
xxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx z jiných dokumentů nevyplývá, že by jeho obchodní aktivity byly předmětem šetření Komise v této věci, včetně vyhodnocování prodejních cen stěžovatelxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxze vyloučit ani námitky stěžovatelky týkající se tvrzení o neplatnosti tohoto nařízení ani možnost položení předběžné otázky některým ze soudů projexxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xesprávnost v odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu, nemá takové pochybení krajského soudu vliv na celkovou správnost jeho rozsudku. Je totxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxůvodnění svého rozsudku, avšak tyto námitky neshledal důvodnými. Krajský soud rovněž v této věci nelze považovat za soud poslední instance, který by v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xx xxxx xx strany krajského soudu vyloučena možnost porušení práva na spravedlivý proces v důsledku nepředložení předběžné otázky ve smyslu příslušné judikatxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxost o platnosti nebo způsobu výkladu příslušných unijních nařízení.
[42] Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že neshledal potřebu předložit xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud by měl pochybnost ohledně výkladu či platnosti aplikovaných předpisů práva EU, a to i přesto, že takový postup stěžovatelka navrhovala. Výjimkx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx
xxxx xILFIT a Lanificio di Tabardo SpA v. Ministerstvo zdravotnictví
, 283/81, Recueil s. 3415, body 10 - 20) takto: 1/ pokud otázka platnosti či
interpretace
xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxra týkající se v zásadě identické otázky (tzv.
acte éclairé
), 3/ pokud výklad a správná aplikace práva EU jsou naprosto zjevné (tzv.
acte clair
), což musx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xe zřetelem k odlišnostem
interpretace
evropského práva a za podmínky ujištění, že provedený výklad je stejně zjevný ostatním soudům členských států x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxx, s. 222-231). V nyní řešené věci má Nejvyšší správní soud za to, že byla naplněna třetí výše uvedená podmínka, tj. výklad předpisů EU je naprosto jasný a nxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnosti, jsou zjevně nedůvodné, respektive účelové a k jejich posouzení nebylo třeba předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru.
III.g) Ostatní námxxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxo úřadu Hodonín o vrácení vyměřeného cla ze dne 9. 5. 2011, č. j. 4475-5/2011-026100-021, zde Nejvyšší správní soud poukazuje na to, že toto namítané rozxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxto důvodu nemohlo rozhodnutí Celního úřadu Hodonín založit jakékoli legitimní očekávání ohledně aplikace prováděcího nařízení, které v té době nebyxx xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxupu celních orgánů, který má v důsledku na stěžovatelku a její podnikatelskou činnost likvidační účinek a nezohlednění zásady
in dubio mitius
. K tomu zxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxdné uvážení, které by jim umožňovalo postupovat v předmětné věci vůči stěžovatelce benevolentněji. Jakkoli může být zásah do podnikatelské činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa další existence tuzemských výrobců předmětného zboží, jejichž ochrana před nekalou konkurencí čínských producentů byla důvodem pro přijetí původxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxto opatření prostřednictvím překládky zboží v Malajsii. Jak bylo již výše uvedeno, stěžovatelka byla před dovozem předmětného zboží jasně informováxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxní do ukončení šetření. Pokud v takové situaci stěžovatelka dovážela inkriminované zboží, aniž by se příslušnými prostředky (např. smluvně) zajistixx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxiko. Na tomto závěru nic nemění ani argumentace stěžovatelky, že se v minulosti v důsledku nemožnosti konkurovat vlastní výrobou levným dovozům spojoxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxrávnost postupu evropských orgánů, které uvalily antidumpingové clo na tyto výrobky dovážené z Číny, včetně zboží zasílaného malajskými prostředníxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xprávní soud uvádí, že předpokladem pro aplikaci této zásady je existence dvou rovnocenných interpretačních variant, z nichž je třeba volit tu, která mxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxková situace nenastala. Výklad zahajovacího a prováděcího nařízení, jehož se stěžovatelka domáhá, však není přijatelnou výkladovou alternativou. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxboť ostatní podnikatelé dovážející výrobky za srovnatelných podmínek by byli povinni dodatečné clo zaplatit.
IV.
Závěr a rozhodnutí o nákladech xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx x tomu, že kasační stížnost byla shledána nedůvodnou, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než ji za podmínek vyplývajících z § 110 odst. 1 věty druxx xx xx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxmu žádné náklady nad rámec jeho běžné činnosti nevznikly, stěžovatelka pak úspěch ve věci neměla. Proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxátu
Zpět na text

Související dokumenty