Pl. ÚS 31/08 - 1

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxva Balíka (soudce zpravodaj), Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Dagmar Lastovecké, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 313/2004 Sb., č. 558/2004 Sb., č. 693/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Změna návrhu, aby namísto zrušení § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 479/2003 Sb., č. 237/2004 Sb.x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x č. 575/2006 Sb., ve slovech "nebo dopravní prostředek", byla v uvedeném rozsahu vyslovena protiústavnost napadeného ustanovení, se připouští.
 
xxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxvrhovatel") podle ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o Ústavním soudu"), nx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xb. (dále též "zákon o spotřebních daních"), ve slovech "nebo dopravní prostředek".
Podáním ze dne 15. listopadu 2012 navrhovatel Ústavnímu soudu sxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxních nahrazeno novým zněním, domnívá se však, že v daném případě jsou splněny podmínky pro přezkum ústavnosti napadeného zákonného ustanovení ve zněnx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxskončené věci použito obecným soudem), a proto žádá, aby byla v uvedeném rozsahu vyslovena protiústavnost napadeného ustanovení.
Ústavní soud pxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxěném návrhu (§ 63 zákona o Ústavním soudu a § 95 odst. 1 o.s.ř.).
Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 12. prxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty