IV. ÚS 2992/08 - 1

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti pana R. H., právně zastoupeného JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyáxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxnost rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 25. 6. 2003 sp. zn. 181448/2003-6371 se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o úxxxxxx xxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx x. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušexx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xoby pravomocného rozhodnutí o ústavní stížnosti. V ústavní stížnosti stěžovatel uváděl, že Český telekomunikační úřad postupem předcházejícím vydxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxovil, jako osobě neznámého pobytu, opatrovníka, ačkoliv pro takový postup nebyly splněny zákonné podmínky.
Ústavní soud může dle § 79 odst. 2 zákxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxtliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám. Dikce citxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmem a naopak jeho výkon by s ohledem na doručené usnesení Okresního soudu v Třebíči o nařízení
exekuce
, výzvě k úhradě a exekučnímu příkazu k provedenx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.
Poučení: Protx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.