Pl. ÚS 19/01 - 1

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xUDr. Jiřího Malenovského a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Antonína Procházky, ve věci návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxvnímu soudu doručen dne 11. 7. 2001, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 272 trestního řádu. Návrh byl podán v souvislosti s rozhodovací činnoxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxní soud přezkoumal podmínky pro projednání návrhu a dospěl k závěru, že tento návrh je nepřípustný podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudux xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, a to pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
Tento nepřípustný návrh však byl podán oprávněným navrhovatelem ve smyslu § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, tj. souxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx x § 224 odst. 5 tr.ř. projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti proti usnesení státního zástupce Okresního státxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx 2
in fine
zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání o dříve podaném návrhu, tj. návrhu vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx Sb., o Ústavním soudu, a dále byl návrh odmítnut jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx. října 2001
JUDr. Jiří Malenovský
předseda senátu Ústavního soudu