I. ÚS 534/99

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (1)
xx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxi ústavní stížnosti stěžovatelů E. P., M. P., B. J., J. K., všech zastoupených advokátem JUDr. Z. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 7. 19xxx xxxx x x xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxě, okresní pozemkový úřad, schválil dohodu o vydání nemovitosti, uzavřenou mezi Lesy ČR - Lesní závod Dobříš, jako osobou povinnou a E. P. a Z. P. jako osoxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x992/93-450.
Proti tomuto rozhodnutí Ministerstva zemědělství podali žalobu A. Z., O. P. a H. Z. (dále jen "žalobci"). Vrchní soud v Praze v záhlaví oxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí byla skutečnost, že MUDr. J. Z. (právní předchůdce žalobců) prý řádně a včas uplatnila restituční nárok, což vyplývá z rozsudku Okresního soudu v Berxxxx xxxx xxx x x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxé rozhodnutí Okresního úřadu v Berouně, pozemkového úřadu ze dne 27. 1. 1993, neboť bylo vázáno právním názorem, obsaženým v uvedeném rozsudku Vrchníhx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx ochranu, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR. V daném případě prý jim totiž nebylo umožněno zúčastnit se projednxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxíci. Proto navrhují napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze zrušit.
Ještě předtím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xe základních znaků ústavní stížnosti, jakožto ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ústavní sxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx 1 zákona o Ústavním soudu). V opačném případě je ústavní stížnost nepřípustná.
V daném případě stěžovatelé podali ústavní stížnost za situace, kdx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xteré následným rozhodnutím ze dne 25. 8. 1999 zrušilo rozhodnutí Okresního úřadu v Berouně ze dne 27. 1. 1993. Okresní úřad proto bude povinen vydat rozhxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxdy jejich procesní práva budou v plné míře respektována.
Ústavní soud proto (veden principem minimalizace zásahů do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxocesních prostředků k ochraně práva - takže se jí nemůže zabývat meritorně.
Ústavní stížnost je tedy nepřípustná (§ 35 odst. 1 zákona o Ústavním souxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx x) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 15. pxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx