IV. ÚS 473/2000

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. U., zastoupené JUDr. I. L, advokátem, proti rozsudku Okresního soudu Plzeň - město ze dne 30. 8. 1999, čj. 11 Č 96/99-46,
takto:
Ústavní stížnost se oxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx x. 2000, druhému dne 23. 8. 2000, k odstranění vad plné moci, v určené 10 denní lhůtě tak neučinili. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost poxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
V Brně dne 13. září 2000
JUDr. Vladimír Čermák soudce zpravodaj