I. ÚS 267/01

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xx xx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxm Güttlerem ve věci ústavní stížnosti Mgr. M. J., zastoupené advokátem JUDr. PhDr. O. C., proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 3. 2001, sp. zn. 26 xxx xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxelky) proti žalovanému P. Č. o vyklizení nebytových prostor zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 1999, č.j. 12 Co 379/99-98, a rozsudek xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxžnosti zejména uvedla, že napadeným rozsudkem Nejvyšší soud ČR porušil její právo na soudní ochranu, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat formální (procesní) náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti. To znamená, že toliko v případě, kdy návxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze podat poxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxvním soudu). V opačném případě je ústavní stížnost nepřípustná.
V daném případě stěžovatelka podala ústavní stížnost za situace, kdy řízení ve věxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxsního stavu musí vydat rozhodnutí nové, proti němuž bude opět přípustný opravný prostředek. V řízení před obvodním soudem je přitom nesporné, že stěžoxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxhodovací činnosti obecných soudů) konstatuje, že ústavní stížnost nesplňuje nezbytnou formální (procesní) náležitost - tj. vyčerpání všech procesxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxnání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].
Pouxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx