Pl. ÚS 26/01

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Antonína Procházky ve věci návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 272 zák. č. 141/1961 Sb., tresxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxn dne 20. 8. 2001, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 272 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu (dále jen "tr.ř."). Návrh byl podán v souvislostx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxx xx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxním soudu.
Ústavní soud přezkoumal podmínky pro projednání návrhu a dospěl k závěru, že tento návrh je nepřípustný podle ustanovení § 35 odst. 2 záxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxd Ústavním soudem zahájeno řízení o návrhu, vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
Tento nepřípustný návrh však byl podán oprávněným navrhovatelem ve smyxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxšší soud přerušil podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR a § 224 odst. 5 tr.ř. projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti pxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxko oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst. 2
in fine
zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání o dříve podaném návrhux xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx ve spojení s ustanovením § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.
Poučení: Proti usnesení Ústavxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty