Pl. ÚS 30/01

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové, ve věci návrhu Nejvyššího soudu ČR, zastoupeného předsedou senátu JUDr. Stanislavem Rizmanem, na zrušexx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 3.9.2001, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 272 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu (dáxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxx. a § 64 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
Po přezkoumání, zda podaný návrh splňuje podmínky pro projednání, dospěl Ústavní soud k záxxxxx xx xxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxzce ústavnosti ustanovení § 272 tr.ř., bylo před Ústavním soudem zahájeno řízení o návrhu, vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 15/01.
Ústavní soud dále konstxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxí, když, jak vyplývá z předloženého spisového materiálu, Nejvyšší soud ČR přerušil podle čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 224 odst. 5 tr.ř. projednávání stížnxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxadé Boleslavi ze dne 4.4.2001, sp. zn. 1 Zp 81/2001.
Z výše uvedených důvody byl proto návrh odmítnut jako nepřípustný podle ustanovení § 43 odst. 2 píxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxávněný navrhovatel, má ve smyslu § 35 odst. 2
in fine
zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlejší účastník jednání o dříve podaném návrhu, txx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Judikatura