Pl. ÚS 32/01

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
 
 
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxovského a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Antonína Procházky, ve věci návrhu Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 272 trestníxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx
 
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxen dne 17. 9. 2001, se navrhovatel domáhal zrušení ustanovení § 272 trestního řádu. Návrh byl podán v souvislosti s rozhodovací činností Nejvyššího soxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxl podmínky pro projednání návrhu a dospěl k závěru, že tento návrh je nepřípustný podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, neboť Ústavní soxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxx xxx xx. ÚS 15/01.
Tento nepřípustný návrh však byl podán oprávněným navrhovatelem ve smyslu § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, tj. soudem v souvislosti x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxx x. a § 64 odst. 4 zákona o Ústavním soudu projednávání stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti proti rozsudku Krajského soudx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x x xxxxxxxx V takovém případě má Nejvyšší soud jako oprávněný navrhovatel ve smyslu § 35 odst. 2
in fine
zákona o Ústavním soudu právo účastnit se jako vedlejší účaxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxství navrhovatele ve věci, sp. zn. Pl. Ú 15/01, podle § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále byl návrh odmítnut jako nepřípustný podxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Judikatura