366/2019 Sb.

změna zákoníku práce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
366/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 391 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., se za slovo "vznikla" vkládají slova "dětem v mateřských školách,".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.