385/2015 Sb.

náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (24)
... další položky
Monografie (15)
... další položky
385/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.
Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 29,50 Kč u motorové nafty.
§ 5
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.