108/2007 Sb.

změna insolvenčního zákona a změna z. o insolvenčních správcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
108/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2007,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb.
Čl. I
V § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Čl. II
V § 46 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.