68/2007 Sb.

změna stavebního zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
68/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se písmeno e) zrušuje a současně se zrušuje čárka na konci písmene d).
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.