577/2006 Sb.

průměrná cena pohonných hmot pro určení výše náhrady

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Monografie (7)
... další položky
Meritum (8)
... další položky
577/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2006,
kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
e) 28,10 Kč u motorové nafty.
§ 2
Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se zrušuje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
RNDr. Nečas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.