68/2003 Sb.

změna advokátního tarifu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
68/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2003, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:
Čl.I
V § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), písmeno f) zní:
"f) žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí podle odstavce 2, a".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.