100/1932 Sb.

o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (17)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
100/1932 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. června 1932
o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Ustanovení mezinárodních smluv o sociálním pojištění, vyhlášených ve Sbírce zákonů a nařízení, mají po dobu své mezinárodní účinnosti též účinnost vnitrostátní.
(2) Podrobnosti potřebné k jejich provedení může stanoviti vláda nařízením.
§ 2
Zákon ze dne 7. dubna 1920, č. 220 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění, pozbývá platnosti.
§ 3
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedou jej ministři sociální péče a zahraničních věcí v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v.r.
Udržal v.r.,
též za ministra Dr. Beneše
Dr. Czech v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.