125/2002 Sb.

změna někt. zákonů v souvislosti s přijetím zák. o platebním styku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
Meritum (2)
... další položky
125/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušen
Čl.III
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.