245/2000 Sb.

o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (14)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (51)
... další položky
Usnesení vlády ČR (18)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (2)
... další položky
Monografie (33)
... další položky
Meritum (15)
... další položky
Vzory (1)
... další položky
245/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Změna: 101/2004 Sb.
Změna: 129/2006 Sb.
Změna: 162/2013 Sb.
Změna: 359/2015 Sb.
Změna: 226/2017 Sb.
Změna: 48/2019 Sb.
Změna: 49/2019 Sb.
Změna: 356/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1 DZ
Státní svátky
Dny 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva se prohlašují za státní svátky České republiky (dále jen "státní svátek").
§ 2 DZ
Ostatní svátky
Ostatními svátky jsou 1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční (dále jen "ostatní svátek").
§ 3 DZ
Dny pracovního klidu
Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.
§ 4 DZ
Významné dny
(1) Významnými dny České republiky jsou 16. leden - Den památky Jana Palacha, 27. leden - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen - Mezinárodní den žen, 9. březen - Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince, 12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského, 7. duben - Den vzdělanosti, 5. květen - Květnové povstání českého lidu, 15. květen - Den rodin, 10. červen - Den památky obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen - Den hrdinů druhého odboje, 27. červen - Den památky obětí komunistického režimu, 21. srpen - Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy, 8. říjen - Památný den sokolstva a 11. listopad - Den válečných veteránů (dále jen "významný den").
(2) Významné dny jsou dny pracovními.
§ 5 DZ
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.
2. Zákon č. 56/1975 Sb., kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.
3. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 141/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.
4. Zákon č. 167/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky.
6. Zákon č. 218/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.