105/2000 Sb.

změna zákona o konkursu a vyrovnání, a některých dalších zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (9)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (22)
... další položky
Vybraná judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (12)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
105/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
nadpis vypuštěn
Čl.II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl.V
V § 35 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) konkursu a vyrovnání včetně sporů těmito řízeními vyvolanými.".
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.