235/1997 Sb.

změna advokátního tarifu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (13)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
235/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 25. září 1997,
kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), se doplňuje takto:
Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:
"§ 15a
Mimosmluvní odměna za úkony právních služeb, které advokát jako ustanovený obhájce v trestním řízení poskytl po 1. říjnu 1997, se snižuje o 10 %.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.
Ministryně:
JUDr. Parkanová v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.