212/1996 Sb.

Novela zákona o volbách do Parlamentu České republiky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (6)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
212/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. července 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se mění a doplňuje takto:
V příloze č. 3 "Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla" se volební obvody č. 8, 10, 19, 20, 22, 29, 43, 44, 61, 71, 72 a 81 mění a doplňují takto:
1. Ve volebním obvodu č. 8 Sídlo: Rokycany se slovo "Olšina" nahrazuje slovem "Olešná".
2. Ve volebním obvodu č. 10 Sídlo: Český Krumlov se za slovo "Planá" vkládají slova "Boršov nad Vltavou".
3. Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11 zní:
"Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11
zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha 15, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Uhříněves, Praha-Dubeč, Praha-Štěrboholy".
4. Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4 zní:
"Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4
zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Krč".
5. Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10 zní:
"Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10
zahrnuje území městské části Praha 10".
6. Ve volebním obvodu č. 29 Sídlo: Litoměřice se slovo "Klobouky" nahrazuje slovem "Klobuky" a za slovo "Tuřany" se vkládá slovo "Studeněves".
7. Ve volebním obvodu č. 43 Sídlo: Pardubice se slovo "Lyšice" nahrazuje slovem "Lišice".
8. Ve volebním obvodu č. 44 Sídlo: Chrudim se slovo "Horká" nahrazuje slovem "Horka" a za slova "Knyk, Havlíčkův Brod" se vkládají slova "Hurtova Lhota".
9. Ve volebním obvodu č. 61 Sídlo: Olomouc se za slova "Hlušovice, Olomouc" vkládají slova "Křelov-Břuchotín".
10. Ve volebním obvodu č. 71 Sídlo: Ostrava-město se slova "Ostrava-jih" nahrazují slovy "Ostrava-Jih" a slovo "Prostkovice" se nahrazuje slovem "Proskovice".
11. Ve volebním obvodu č. 72 Sídlo: Ostrava-město se slovo "Vřešina" nahrazuje slovem "Vřesina" a slovo "Koznice" se nahrazuje slovem Kozmice".
12. Ve volebním obvodu č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště se slovo "Blčnov" nahrazuje slovem "Vlčnov".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.