89/1996 Sb.

Novela katastrálního zákona

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (27)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
Meritum (7)
... další položky
89/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.