115/1993 Sb.

novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
115/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. března 1993, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb. a č. 25/1993 Sb., se doplňuje takto:
"(5) Vyšetřování trestných činů příslušníků Bezpečnostní informační služby České republiky4) konají vyšetřovatelé inspekce této služby.".
Poznámka č. 4) pod čarou zní:
"4) Zákon ČNR č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1993.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.