485/1991 Sb.

novela zákona ČNR o obcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
485/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. listopadu 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Změna: 132/2000 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, se mění takto:
§ 9 se vypouští.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.