480/1991 Sb.

o době nesvobody

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (16)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
480/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. listopadu 1991
o době nesvobody
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
V letech 1948 až 1989 komunistický režim porušoval lidská práva i své vlastní zákony.
§ 2
Právní akty přijaté v době uvedené v § 1 se ruší jen tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákony.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.