573/1990 Sb.

novela vyhlášky o odměnách advokátů za poskytování právní pomoci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
573/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 17. prosince 1990,
kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 51 zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, a podle § 46 zákona České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, stanoví:
Čl.I
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, se doplňuje takto:
§ 15 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
"(3) Za převzetí obhajoby a za každý další úkon právní pomoci ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání, náleží odměna ve výši 100 Kčs; k sazbám podle odstavce 1 se nepřihlíží.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.
Ministr:
JUDr. Richter v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.