212/1990 Sb.

o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání KSČ

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
212/1990 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České a Slovenské Federativní Republiky
ze dne 21. května 1990
o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky podle čl. 79 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na základě § 70 odst. 3 hospodářského zákoníku nařizuje:
§ 1
(1) Nemovitý majetek státu, který je v trvalém užívání Komunistické strany Československa, se ke dni 1. června 1990 Komunistické straně Československa odnímá.
(2) Příslušné hospodářské smlouvy o odevzdání nemovitého majetku státu do trvalého užívání Komunistické straně Československa pozbývají tímto dnem platnosti.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Čalfa v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.