105/1990 Sb.

o soukromém podnikání občanů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
105/1990 Sb.
ZÁKON
o soukromém podnikání občanů
Změna: 455/1991 Sb.
Změna: 85/2004 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST I
Obecná ustanovení
§ 1
Zrušen
§ 2
Zrušen
§ 3
Zrušen
§ 4
Zrušen
§ 5
Zrušen
ČÁST II
Oprávnění k podnikatelské činnosti
§ 6
Zrušen
§ 7
Zrušen
§ 8
Zrušen
§ 9
Zrušen
§ 10
Zrušen
§ 11
Zrušen
§ 12
Zrušen
ČÁST II A
Zemědělská výroba provozovaná samostatně hospodařícími rolníky
§ 12a
zrušen
§ 12b
zrušen
§ 12c
zrušen
§ 12d
zrušen
§ 12e
zrušen
§ 12f
Zrušen
§ 12g
Zrušen
§ 12h
Zrušen
ČÁST III
Právní poměry podnikatelů
§ 13
Zrušen
§ 14
Zrušen
§ 15
Zrušen
§ 16
Zrušen
§ 17
Zrušen
§ 18
Zrušen
§ 19
Zrušen
§ 20
Zrušen
§ 21
Zrušen
§ 22
Zrušen
§ 23
Zrušen
§ 24
Zrušen
§ 25
Zrušen
§ 26
Zrušen
§ 27
Zrušen
ČÁST IV
Soudní přezkoumání rozhodnutí
§ 28
Zrušen
ČÁST V
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 29
Zrušen
§ 30
Zrušen
§ 31
Zrušen
§ 32
Zrušen
§ 33
Zrušen
§ 34
Zrušen
§ 35
Zrušen
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.