81/1990 Sb.

o změně názvu Československé socialistické republiky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
81/1990 Sb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 29. března 1990
o změně názvu Československé socialistické republiky
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Čl.I
Název "Československá socialistická republika" se mění na "Československá federativní republika".
Čl.II
Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název "Československá socialistická republika", rozumí se tím "Československá federativní republika".
Čl.III
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.