29/1978 Sb.

novela zák. o org. soudů a o volbách soudců, o prokuratuře, řády

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (10)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
29/1978 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. dubna 1978,
Změna: 335/1991 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
zrušen
Čl. II
Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 20/1970 Sb.) se mění a doplňuje takto:
1. V § 30 odst. 1 třetí věta zní:
"Na území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy plní úkoly krajské prokuratury městská prokuratura v Bratislavě a úkoly okresních prokuratur plní obvodní prokuratury.".
2. V § 36 odst. 1 v třetí větě se za slova "krajské prokuratury" vkládají slova: "(městské prokuratury v Bratislavě)".
3. V § 36 odst. 2 se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova ", městský prokurátor v Bratislavě" a za slova "městské prokuratury v Praze" se vkládají slova ", městské prokuratury v Bratislavě".
4. V § 48 odst. 1 v první i druhé větě se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova ", městský prokurátor v Bratislavě".
Čl. III
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 148/1973 Sb.) se doplňuje takto:
1. V § 12 odst. 3 v části věty za středníkem se za slova "městský soud v Praze" vkládají slova "a městský soud v Bratislavě".
2. V § 12 odst. 4 v části věty za středníkem se za slova "městský prokurátor v Praze" vkládají slova "a městský prokurátor v Bratislavě".
Čl. IV
Zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se doplňuje takto:
V § 5 odst. 1 v části věty za středníkem se za slova "v hlavním městě Praze" vkládají slova "a v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě".
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1978.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.