134/1969 Sb.

o přenesení působnosti stavebního úřadu na min. spravedlnosti ČSR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
134/1969 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra výstavby a techniky České socialistické republiky
ze dne 22. října 1969,
kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky
Ministr výstavby a techniky České socialistické republiky v dohodě s ministrem spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu:
§ 1
Působnost stavebního úřadu, s výjimkou působnosti ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění, se u staveb Sboru nápravné výchovy (§ 2) přenáší na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky.
§ 2
(1) Za stavby Sboru nápravné výchovy se podle této vyhlášky považují:
a) stavby pro útvary Sboru nápravné výchovy a zvláštní stavby zařazené do plánu investiční výstavby Sboru nápravné výchovy;
b) stavby ve správě nebo užívání Sboru nápravné výchovy pro účely útvarů Sboru nápravné výchovy.
(2) Za stavby Sboru nápravné výchovy se však podle této vyhlášky nepovažují bytové a občanské stavby prováděné pro Sbor nápravné výchovy jinými investory.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Dr. Ing. Löbl, DrSc. v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.