55/1954 Sb.

o chráněné oblasti Pražského hradu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
55/1954 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19.října 1954
o chráněné oblasti Pražského hradu
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
§ 1
Pražský hrad, sídlo presidenta republiky Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu. K zabezpečení jeho řádné správy a ochrany se vytváří chráněná oblast Pražského hradu.
§ 2
Objekty chráněné oblasti spravuje kancelář presidenta republiky, která též na území chráněné oblasti vykonává veškerou správu v oboru státní památková péče.
§ 3
Vymezení chráněné oblasti provede rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy v dohodě s kanceláří presidenta republiky.
§ 4
Náhrady za objekty v chráněné oblasti určí rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy; může též rozhodnout, že se taková náhrada neposkytne.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je vláda.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.