87/1950 Sb.

o trestním řízení soudním (trestní řád)

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (65)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (233)
... další položky
Vybraná judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (12)
... další položky
Monografie (15)
... další položky
87/1950 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o trestním řízení soudním (trestní řád).
Změna: 67/1952 Sb.
Změna: 64/1956 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA PRVÁ.
Obecná ustanovení.
ODDÍL PRVÝ.
Základní ustanovení.
§ 1
zrušen
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Vojenské soudnictví.
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
ODDÍL TŘETÍ.
Příslušnost.
§ 13
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 14
zrušen
Místní příslušnost prokurátora.
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
Společné přípravné řízení.
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 18a
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
Odnětí a přikázání věci.
§ 21
zrušen
§ 21a
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ.
Rozhodnutí.
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
Obsah rozsudku.
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
ODDÍL PÁTÝ.
Stížnost.
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
§ 34
zrušen
Rozhodnutí o stížnosti.
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
ODDÍL ŠESTÝ.
Vyloučení prokurátora a soudce.
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
ODDÍL SEDMÝ.
Obviněný a jeho obhajoba.
§ 41
zrušen
§ 42
zrušen
§ 43
zrušen
§ 44
zrušen
Ustanovený obhájce.
§ 45
zrušen
§ 45a
zrušen
§ 46
zrušen
§ 47
zrušen
ODDÍL OSMÝ.
Poškozený a zúčastněná osoba.
§ 48
zrušen
Zajištění nároků poškozeného vzešlých z trestného činu.
§ 49
zrušen
§ 50
zrušen
§ 51
zrušen
§ 52
zrušen
§ 53
zrušen
ODDÍL DEVÁTÝ.
Úkony mimo přípravné řízení a jiná obecná ustanovení.
Úkony soudu.
§ 54
zrušen
§ 55
zrušen
§ 56
zrušen
§ 57
zrušen
§ 58
zrušen
§ 58a
zrušen
§ 59
zrušen
§ 60
zrušen
§ 60a
zrušen
§ 61
zrušen
Lhůty.
§ 62
zrušen
§ 63
zrušen
Doručení.
§ 64
zrušen
§ 65
zrušen
§ 66
zrušen
Náklady trestního řízení.
§ 67
zrušen
§ 68
zrušen
§ 69
zrušen
§ 70
zrušen
§ 71
zrušen
§ 72
zrušen
§ 73
zrušen
§ 74
zrušen
§ 75
zrušen
HLAVA DRUHÁ.
Přípravné řízení.
ODDÍL PRVÝ.
Průběh přípravného řízení.
§ 76
zrušen
Vyšetřování.
§ 77
zrušen
§ 78
zrušen
§ 79
zrušen
§ 80
zrušen
§ 81
zrušen
§ 82
zrušen
§ 83
zrušen
§ 84
zrušen
Žaloba.
§ 85
zrušen
§ 86
zrušen
§ 87
zrušen
§ 88
zrušen
§ 89
zrušen
§ 90
zrušen
§ 91
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Výslech a vazba obviněného.
§ 92
zrušen
Výslech.
§ 93
zrušen
§ 94
zrušen
§ 95
zrušen
§ 96
zrušen
Zatčení.
§ 97
zrušen
§ 98
zrušen
§ 99
zrušen
§ 100
zrušen
Rozhodnutí o vazbě.
§ 101
zrušen
§ 102
zrušen
§ 103
zrušen
§ 104
zrušen
§ 105
zrušen
§ 106
zrušen
§ 107
zrušen
ODDÍL TŘETÍ.
Výslech svědka.
§ 108
zrušen
§ 109
zrušen
§ 110
zrušen
§ 111
zrušen
§ 112
zrušen
§ 113
zrušen
§ 113a
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ.
Výslech znalce.
Přibrání znalce.
§ 114
zrušen
§ 115
zrušen
§ 116
zrušen
§ 117
zrušen
§ 118
zrušen
§ 119
zrušen
§ 120
zrušen
§ 121
zrušen
§ 121a
zrušen
§ 122
zrušen
ODDÍL PÁTÝ.
Ohledání.
§ 123
zrušen
Vyšetření duševního stavu.
§ 124
zrušen
§ 125
zrušen
§ 126
zrušen
ODDÍL ŠESTÝ.
Vydání a odnětí věci.
§ 127
zrušen
§ 128
zrušen
§ 129
zrušen
§ 130
zrušen
ODDÍL SEDMÝ.
Domovní a osobní prohlídka.
§ 131
zrušen
§ 132
zrušen
§ 133
zrušen
§ 134
zrušen
ODDÍL OSMÝ.
Otevření zásilek.
§ 135
zrušen
§ 136
zrušen
HLAVA TŘETÍ.
Hlavní líčení.
ODDÍL PRVÝ.
Příprava hlavního líčení.
§ 137
zrušen
Zajištění úspěšného provedení hlavního líčení.
§ 138
zrušen
§ 139
zrušen
Nařízení hlavního líčení.
§ 140
zrušen
§ 141
zrušen
§ 142
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Průběh hlavního líčení.
Veřejnost hlavního líčení.
§ 143
zrušen
§ 144
zrušen
§ 145
zrušen
§ 146
zrušen
§ 147
zrušen
§ 148
zrušen
§ 149
zrušen
Provádění důkazů.
§ 150
zrušen
§ 151
zrušen
§ 152
zrušen
§ 153
zrušen
§ 154
zrušen
§ 155
zrušen
§ 156
zrušen
§ 157
zrušen
§ 158
zrušen
§ 159
zrušen
ODDÍL TŘETÍ.
Rozhodnutí v hlavním líčení.
§ 160
zrušen
Rozsudek.
§ 161
zrušen
§ 162
zrušen
§ 163
zrušen
§ 164
zrušen
§ 165
zrušen
§ 166
zrušen
Postoupení věci.
§ 167
zrušen
§ 168
zrušen
§ 169
zrušen
Odročení hlavního líčení.
§ 170
zrušen
§ 171
zrušen
HLAVA ČTVRTÁ.
Odvolání a odvolací líčení.
§ 172
zrušen
Oprávněné osoby.
§ 173
zrušen
§ 174
zrušen
§ 175
zrušen
§ 176
zrušen
§ 177
zrušen
§ 178
zrušen
Rozhodnutí odvolacího soudu v neveřejném zasedání.
§ 179
zrušen
§ 180
zrušen
§ 181
zrušen
§ 182
zrušen
§ 183
zrušen
§ 184
zrušen
§ 185
zrušen
Příprava odvolacího líčení.
§ 186
zrušen
§ 187
zrušen
§ 188
zrušen
§ 189
zrušen
§ 190
zrušen
§ 191
zrušen
§ 192
zrušen
§ 193
zrušen
Rozhodnutí v odvolacím líčení.
§ 194
zrušen
§ 195
zrušen
§ 196
zrušen
§ 197
zrušen
Odročení odvolacího líčení.
§ 198
zrušen
§ 199
zrušen
HLAVA PÁTÁ
Veřejné a neveřejné zasedání.
ODDÍL PRVÝ
Předmět řízení.
§ 200
zrušen
§ 201
zrušen
§ 202
zrušen
§ 203
zrušen
§ 204
zrušen
§ 205
zrušen
§ 206
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Veřejné zasedání.
§ 207
zrušen
§ 208
zrušen
§ 209
zrušen
§ 210
zrušen
§ 211
zrušen
§ 212
zrušen
ODDÍL TŘETÍ.
Neveřejné zasedání.
§ 213
zrušen
§ 214
zrušen
§ 215
zrušen
HLAVA ŠESTÁ.
Změna pravomocného rozhodnutí.
ODDÍL PRVÝ.
Stížnost pro porušení zákona.
§ 216
zrušen
§ 217
zrušen
§ 218
zrušen
§ 219
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Obnova.
§ 220
zrušen
§ 221
zrušen
§ 222
zrušen
Řízení o návrhu na obnovu.
§ 223
zrušen
§ 224
zrušen
§ 225
zrušen
HLAVA SEDMÁ.
Odchylky pro zvláštní způsoby řízení.
§ 226
zrušen
ODDÍL PRVÝ.
§ 226a
zrušen
§ 227
zrušen
§ 228
zrušen
§ 229
zrušen
§ 230
zrušen
§ 231
zrušen
§ 232
zrušen
§ 233
zrušen
§ 234
zrušen
§ 235
zrušen
§ 236
zrušen
§ 237
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
Řízení proti uprchlému.
§ 238
zrušen
§ 239
zrušen
§ 240
zrušen
§ 241
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ.
Řízení o vydání do ciziny.
§ 242
zrušen
§ 243
zrušen
§ 244
zrušen
§ 245
zrušen
§ 246
zrušen
ODDÍL PÁTÝ
Řízení za stanného práva.
§ 247
zrušen
§ 248
zrušen
Stanné řízení.
§ 249
zrušen
§ 250
zrušen
§ 251
zrušen
§ 252
zrušen
§ 253
zrušen
ODDÍL ŠESTÝ
Polní řízení.
Obecná ustanovení.
§ 254
zrušen
§ 255
zrušen
§ 256
zrušen
§ 257
zrušen
§ 258
zrušen
§ 259
zrušen
§ 260
zrušen
§ 261
zrušen
§ 262
zrušen
§ 263
zrušen
Postup při vyhlášení a zrušení polního řízení.
§ 264
zrušen
§ 265
zrušen
HLAVA OSMÁ.
Výkon rozhodnutí.
§ 266
zrušen
ODDÍL PRVÝ.
Výkon trestů a ochranných opatření.
§ 267
zrušen
Výkon trestu smrti.
§ 268
zrušen
§ 269
zrušen
§ 270
zrušen
Výkon trestu odnětí svobody.
§ 271
zrušen
§ 271a
zrušen
Odklad výkonu trestu.
§ 272
zrušen
§ 273
zrušen
Přerušení výkonu trestu.
§ 274
zrušen
§ 275
zrušen
§ 276
zrušen
§ 277
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 278
zrušen
§ 279
zrušen
§ 279a
zrušen
Výkon nápravného opatření.
§ 280
zrušen
§ 281
zrušen
Výkon trestu propadnutí jmění.
§ 282
zrušen
§ 283
zrušen
§ 284
zrušen
§ 285
zrušen
§ 286
zrušen
§ 287
zrušen
§ 287a
zrušen
Výkon trestu peněžitého.
§ 288
zrušen
§ 289
zrušen
Exekuční vymáhání.
§ 290
zrušen
§ 291
zrušen
§ 292
zrušen
§ 293
zrušen
Výkon uveřejnění rozsudku.
§ 294
zrušen
Výkon ochranného léčení a ochranné výchovy.
§ 295
zrušen
§ 295a
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Výkon některých jiných rozhodnutí.
§ 296
zrušen
§ 297
zrušen
ODDÍL TŘETÍ.
Odškodnění za vazbu a za trest.
§ 298
zrušen
§ 299
zrušen
§ 300
zrušen
§ 301
zrušen
HLAVA DEVÁTÁ.
Závěrečná ustanovení.
ODDÍL PRVÝ.
Prozatímní organisace vojenského soudnictví.
§ 302
zrušen
§ 303
zrušen
§ 304
zrušen
§ 305
zrušen
§ 306
Vojenští soudcové.
(1) zrušen
(2) zrušen
(3) Vojenští soudcové jsou ustanovováni trvale a na určitá služební místa; proti své vůli mohou být přeloženi, sesazeni nebo dáni do výslužby jen při nové soudní organisaci po dobu stanovenou zákonem nebo na základě pravomocného kárného nálezu. Doba, po kterou jsou zřízeny polní soudy, je dobou nové soudní organisace.
(4) Vojenští soudcové mohou být dočasně přiděleni jinému vojenskému soudu; bez jejich souhlasu se tak může stát jen na dobu šesti měsíců v kalendářním roce.
§ 307
zrušen
§ 308
Soudcové z lidu.
(1) Za soudce z lidu u vojenských soudů budou příslušným ministrem nebo orgánem jím k tomu zmocněným určeny vojenské osoby, příslušníci Sboru národní bezpečnosti a příslušníci Sboru vězeňské stráže v činné službě.
(2) V polním řízení určuje soudce z lidu pro jednotlivé případy na žádost předsedy senátu velitel, u něhož je polní soud zřízen.
(3) Za soudce z lidu může být určen, kdo
a) je starší než dvacet let,
b) nebyl soudně trestán ani není trestně stíhán a
c) je oddán lidově demokratickému zřízení.
(4) O námitkách proti určení k této funkci rozhoduje orgán, který soudce z lidu určil.
§ 309
Funkční období soudců z lidu.
(1) Funkční období soudce z lidu trvá jeden rok. Dokud nebyli určeni pro další období soudci z lidu v potřebném počtu, mohou být k výkonu funkce povoláni i dosavadní soudci z lidu.
(2) Ustanovení odstavce 1 se neužije v polním řízení.
§ 310
zrušen
Složení senátu.
§ 311
zrušen
§ 312
zrušen
§ 313
zrušen
§ 314
(1) Soudcové z lidu budou v každém jednotlivém případě povoláni z onoho ozbrojeného sboru, k němuž obviněný náleží. Náleží-li spoluobvinění k různým ozbrojeným sborům, budou povoláni soudci z lidu tak, aby byl pokud možno zastoupen každý sbor.
(2) Není-li obviněný příslušníkem ozbrojeného sboru, budou povoláni soudci z lidu z vojenských osob.
(3) Soudci z lidu musí mít alespoň stejnou hodnost jako ten z obviněných, který má hodnost nejvyšší.
(4) zrušen
(5) K jednotlivým zasedáním volá soudce z lidu předseda senátu.
§ 315
zrušen
§ 316
zrušen
§ 317
zrušen
ODDÍL DRUHÝ.
Přechodná a zrušovací ustanovení.
§ 318
zrušen
§ 319
zrušen
§ 320
zrušen
§ 321
zrušen
§ 322
zrušen
§ 323
zrušen
§ 324
zrušen
§ 325
zrušen
§ 326
zrušen
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.