Přiřazení obsahu služby ASPI

Pokud chcete využívat autorský obsah služby ASPI, je nutné k Vašemu uživatelskému účtu přiřadit Vaši licenci.

Rozsah odborné literatury a aplikací záleží na zvoleném typu předplatného.
 • Více než 266 průběžně aktualizovaných komentářů
 • 47 časopisů s archivy vydání
 • Více než 800 dalších publikací ze všech oborů práva, daní a účetnictví
 • Komentované vzory smluv a podání z 33 oblastí
 • 23 ASPI Navigátorů (grafický průvodce procesními předpisy s výkladem)
 • Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věcech veřejných zakázek
 • Zobrazení všech norem ČSN

Jednouživatelský přístup ke službě ASPI

 1. Přihlaste se k Vašemu účtu, ke kterému chcete přiřadit objednaný obsah služby ASPI.

 2. Vyberte v "Moje ASPI" > "Licence" (viz. obrázek)

 3. Zadejte "Licence" a "Číslo zákazníka". Pokud tyto údaje nemáte, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

 4. Po volbě "Odeslat" se k Vašemu uživatelskému účtu přiřadí Vámi objednaný obsah služby ASPI.

Víceuživatelský přístup ke službě ASPI

 1. Správa služby ASPI pro více uživatelů požaduje tzv. správce licence. Tento správce povoluje přidání dalších uživatelů a obsahu služby ASPI.

 2. První přihlášený uživatel se stáva správcem obsahu služby ASPI. Pokud jste správcem licence registrujte se a po registraci se přihlaste ke službě ASPI.

 3. Po přihlášení vyberte v "Moje ASPI" > "Licence" (viz. obrázek)

 4. Zadejte "Licence" a "Číslo zákazníka". Pokud tyto údaje nemáte, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

 5. Po volbě "Odeslat" se k Vašemu uživatelskému účtu přiřadí Vaše ASPI licence.

 6. Následně přihlaste dalšího registrovaného uživatele, ke kterému chcete přiřadit obsah služby ASPI.

 7. Po přihlášení vyberte v "Moje ASPI" > "Licence" (viz. obrázek)

 8. Zadejte "Licence" a "Číslo zákazníka". Pokud tyto údaje nemáte, kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

 9. Po volbě "Odeslat" se Váš požadavek na přiřazení k licenci odešle k správcovi licence.

 10. Správce musí přiřazení nového uživatele k licenci potvrdit v "Moje ASPI" > "Licence" > odkaz "Uživatelé a oprávnění".

 11. Po schválení uživatele správcem licence podle bodu 10. se k Vašemu uživatelskému účtu přiřadí Vámi vybraný obsah služby ASPI.

 12. Správce licence může následně pověřit jiného uživatele spravováním obsahu služby ASPI.

licencejpg